Nieuw schoolplein
Nieuwsbrief 12 t/m 26 juni 2017
[Groep 8] Disco 2017 groep 8
Nieuwsbrief 29 mei t/m 12 juni 2017
Nieuwsbrief 15 t/m 29 mei 2017
Nieuwsbrief 1 t/m 15 mei 2017
Koningsdag 2017
Paasmaal op de Groen 2017
nieuwsbrief 10 tot en met 24 april 2017
Nieuwsbrief 27 maart t/m 10 april 2017
Dit zijn de komende activiteiten,
bekijk hier alle data
vandaag:161 pagina's bekeken
totaal: 1594927 pagina's bekeken
bezoekers: 64
persoonlijk:  14 pagina's bekeken

Er zijn op dit moment 0 gebruikers online.
Er is 1 gast op dit moment online.


            
De basisschool is een bijzonder en belangrijk stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 7250 uur toe aan de zorg van de juffen en de meesters van de basisschool. Dat is toch een belangrijk deel van een kinderleven. Het is dan ook belangrijk te weten hoe de school van uw kind is georganiseerd om het voor kinderen en ouders zo prettig mogelijk te maken.

Met onze schoolgids bieden we u die informatie over onze school. Alle schoolse zaken die niet of nauwelijks veranderen staan hierin. De jaarlijks veranderende gegevens vindt u in de activiteitenkalender die de leerlingen aan het begin van elk schooljaar mee naar huis krijgen. (Deze staan ook onder het kopje schoolinfo)
Actuele zaken staan in onze nieuwsbrief die tweewekelijks meegaat. Alle genoemde zaken staan ook op onze website.

Uiteraard bent u altijd welkom om uw vragen aan ons te stellen en belangstellende ouders nodigen we van harte uit om een afspraak te maken voor een rondleiding of oriënterend gesprek.

Elk schooljaar werken wij met de kinderen, ouders en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van de kinderen vanuit onze christelijke visie en vanuit onze visie op onderwijs.

De school is er voor de kinderen en kan niet zonder ouders. Wij zien graag betrokken ouders bij de school. Wij zien die ouderbetrokkenheid o.a. in de hulp die wordt geboden, in de ouderavonden die door u bezocht worden en we lezen het in de oudertevredenheid onderzoeken.

Ouders kunnen vertrouwen op een professioneel team dat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk wil benutten als het gaat om de sociaal emotionele kant en het zich eigen maken van de leerstof.

Kinderen op de Groen van Prinsterer ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen. Zij helpen en ondersteunen elkaar. Zij maken zich de leerstof eigen die thuis hoort op de basisschool en kunnen die informatie toepassen in de dagelijkse praktijk binnen de eigen leefomgeving.

We willen elk kind op zijn of haar niveau een goede basis meegeven voor later, lees het vervolgonderwijs.

Team Groen van Prinsterer Projectweek 2016: Voor altijd jong
Groep 2 neemt een kijkje in groep 3.

We leren het woordje  Ik. 
Groep 1 en 2 ging met de boldekar op schoolreis.  Daar hebben wij een prachtig indianen feest gehad

Groepen 5,6 en 7 gingen op dinsdag 21 juni 2016 op schoolreis naar de klim en outdoor park in Grolloo.

Het was een gezellige dag. 


Groep 3 en 4 gingen op schoolreis naar duinen Zathe in Appelscha. Het was een geslaagde dagKangoeroe-wedstrijd: Een groot deel van groep 4 heeft 17 maart mee gedaan met de grootste en leukste reken-en wiskundewedstrijd van Nederland, de Kangoeroe-wedstrijd. Ze hebben puzzeltjes en rekenopdrachten gemaakt. Het was even wachten op de uitslag, maar gisteren kwam meester Mulder met de volgende nieuws binnen......Jilano (3e plek), Kyra (2e plek), Eline (1e plek). Eline had zelfs de 4e plek van alle groep 4 kinderen van Nederland!! We willen ze allemaal feliciteren! Alle kinderen die hebben mee gedaan kregen een kleinigheidjeWeek van het kind met de Zumba dans


Groep 3 en 4 gingen naar de voorstelling: De Frutsels

Groep 6 en 7 gingen een dagje naar Amsterdam. Eerst gingen ze naar het Rijsmuseum en daarna een rondvaart maken door de grachten van Amsterdam. Het was een geslaagde dag. De begeleiders.
Kleuters groep 2 rood maken kennis in groep 3

Groep 1 en 2 gingen naar het circusfeest op de Zandstuve in Hardenberg.


De prijswinnaars van de Kangoeroewedstrijd zijn bekend. Alle kinderen hebben vanochtend een certificaat ontvangen en een puzzel. Voor de top 3 van alle klassen was er nog een extra prijsje


De leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van groep 5 t/m 7, overlegt over de invulling van het nieuwe schoolplein.ontwerp en scripting: Maarten Righarts. Groen van Prinstererschool Emmen