Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorschool/Peuterwerk

Ontwikkeling

Onze voorschool kan een belangrijke aanvulling zijn op de opvoeding thuis en natuurlijk een goede voorbereiding op de basisschool. Alles is erop gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. De pedagogisch leidsters van stichting Peuterwerk begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium  te herkennen – en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Voorbereiding basisschool

Het peuterwerk in de voorschool is een gerichte voorbereiding op de basisschool; altijd spelender- en ontdekkenderwijs.  Er wordt gewerkt volgens een educatief programma waarin op een speelse, gevarieerde manier de ontwikkeling wordt gestimuleerd. De Voorschool is gevestigd in ons schoolgebouw, naast de lokalen van groep 1 en 2. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers weten elkaar te vinden om samen een doorgaande lijn in het onderwijs te waarborgen. Daar profiteert het jonge kind optimaal van.

Voor meer informatie zie: www.stichtingpeuterwerk.nl