Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 1


Groep 1 heeft twee juffen, juf Els Busscher en juf Geeske Bouwknegt. De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.

Hoe ziet een dag in groep 1 er uit?

We beginnen ’s ochtends in de kring. De kinderen mogen met hun ouder nog even een boekje lezen totdat de eerste bel gaat en dan is het tijd om afscheid te nemen. Om half negen begint de juf met de kring. Hierin is ruimte voor het bijbels verhaal en de liederen, de kinderen mogen zelf wat vertellen, de dagen van de week komen aan de orde en er wordt besproken wat we die dag allemaal gaan doen.

Daarna gaan we naar buiten of naar het speellokaal om lekker te bewegen. Rond 10.15 uur eten we fruit in de kring. Tijdens het fruit eten leest de juf een boekje voor of luisteren we naar liedjes. Na het fruit eten is er een kringactiviteit op het gebied van taal of rekenen en daarna gaan we spelen en werken met behulp van het planbord. Kinderen in groep 1 moeten 1 verplichtte activiteit per week doen. Samen met de juf plannen de leerlingen wat ze die dag willen/moeten doen.

Tijdens het spelen en werken ligt de nadruk op spelend leren. We proberen de activiteiten zo aan te bieden dat de kinderen al spelend heel veel van en met elkaar leren. De leerkracht houdt de ontwikkelingen van de kinderen goed in de gaten en past de activiteiten en hoeken in de klas hier op aan. Na het spelen en werken is er ruimte om te evalueren met de kinderen en daarna is het al weer tijd voor de lunch. De kinderen eten samen aan tafels hun van huis meegenomen broodje. Na het broodje eten mogen de kinderen naar buiten.

’s Middags is er nog tijd voor een kringactiviteit en spelen in de hoeken. Om half drie loopt de juf met de kinderen mee naar buiten waar de ouders staan te wachten.