Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


De Groen van Prinstererschool

Wij zijn een school met brede aandacht voor Hoofd, Hart en Handen:

  • De kinderen leren onbevangen (zonder angst, frustraties en verveling) en zijn intrinsiek gemotiveerd om vaardigheden te leren, die ze nu en in de toekomst nodig hebben.
  • Als team zijn wij een eenheid in verscheidenheid. We zijn open, betrokken en hebben respect voor kinderen, ouders en elkaar.
  • In ons pedagogisch klimaat voelt iedereen zich veilig en gezien. Wees welkom!
  • We zijn een christelijke school waar kinderen, ouders en leerkrachten zich betrokken voelen. We begeleiden ieder kind met behulp van moderne middelen, zodat ze zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Samen bouwen aan de basis voor later

Samen 


Op de Groen van Prinstererschool gaan we voor kinderen en ouders die meedenken, meewerken en meedoen. Door een saamhorigheidsgevoel te creëren, zorgen we voor binding en een veilige plek voor iedereen; een stevige basis om op te bouwen.

Bouwen 


Elk kind is uniek en bijzonder, doordat er verschillen zijn in aanleg en talenten. De één heeft aanleg voor rekenen; de ander voor taal en weer een ander voor creatieve vorming. ‘Met elk kind werken en bouwen we aan vertrouwen. Het is de basis om elk kind te kunnen helpen zijn of haar aanleg te ontplooien en tot een optimale ontwikkeling te komen.

De basis voor later 


Kinderen zijn spontaan, jeugdig, speels eerlijk en soms naïef. Op onze school mogen ze onbevangen (zonder angst, frustratie en verveling) werken aan vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben.

Plezier in leren, doet leren!


We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter leren en presteren in een goede sfeer, want plezier in leren, doet leren.

Kijk voor meer informatie over ons onderwijs in onze schoolgids.