Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen

Leerplicht en vrijstelling vijfjarigen

Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Verlof aanvragen bij de directeur

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Voor een verlofformulier kunt u terecht bij de directeur.

Absentie

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders. Dit kan telefonisch of per email. Mocht er geen bericht zijn, dan nemen we contact op met het gezin, om na te gaan waar het kind is.