Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwe leerlingen

Kennismakingsgesprek op school

Wij hechten veel waarde aan open communicatie en informatieverstrekking. Een eerste kennismaking met onze school vinden wij belangrijk. Natuurlijk het liefst op school op het moment dat de kinderen aan het werk zijn. Wanneer u graag wat meer wilt weten over onze school nodigen wij u van harte uit voor een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we dan ook een 'rondje' door de school om een kijkje te nemen in de verschillende groepen, zodat u een goed eerste beeld krijgt van het onderwijs en de sfeer op onze school.  Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch maken. (tel. 0591-612464)

 

Informatiepakket

Wanneer u (voorafgaand aan het gesprek) een informatiepakket wilt ontvangen, geef dan uw adresgegevens aan ons door en sturen wij het pakket, met daarbij o.a. de schoolgids,  naar u op. U kunt dit pakket via e-mail groen@viviani.nl of telefonisch aanvragen.
 

Inschrijven en aanmelden

In principe kan elk kind op onze school worden aangemeld.  Als ouders hun kind(eren) inschrijven, gaan we er vanuit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren. De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.
Wij verwachten dat uw kind zindelijk is wanneer hij/zij bij ons op school start. Regelgeving rond zindelijkheid op het moment dat uw kind naar de basisschool mag is bij de wet geregeld. (Zie ook onder Ouders / Zindelijkheid.)
 

Binnen Viviani gaan we uit van passend onderwijs. Wanneer we een bij onze school aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani.
 

Wanneer ouders hun schoolgaande kind op onze school willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, bepreken we dit eerst met de intern begeleider. Bij de school van herkomst vragen we informatie op over het kind en de eventuele zorgvraag. Als het binnen onze mogelijkheden ligt deze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, zijn ook deze kinderen welkom en wordt de normale procedure verder gevolgd.