Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Groep 8Groep 8 bestaat uit 28 kinderen, 15 meiden en 13 jongens. In deze groep werken twee juffen. Op maandag t/m woensdag juf Jonkman en op donderdag en vrijdag juf Kleine. 
Meteen in de eerste week gaan we met groep 8 op kamp, een goed begin van het schooljaar! 

Elke dag starten we in de kring. We vertellen een bijbels verhaal, zingen liedjes en gaan met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen. 
Om negen uur gaan we aan het werk. De kinderen hebben een week/bloktaak waar op staat wat ze moeten maken en of ze wel of niet instructies voor een les moeten volgen. Kinderen leren hierdoor te plannen en te organiseren. Tijdens de werkmomenten hebben de kinderen de mogelijkheid om in stilte te werken of samen te werken met klasgenoten.
Elke leerling heeft een iPad tot hun beschikking. Op de iPad kunnen de kinderen op verschillende niveaus de leerdoelen uit de instructie inoefenen en leren toepassen. 
Omdat we in groep 8 toewerken naar de overgang naar het voortgezet onderwijs, zal de bloktaak aan het eind van groep 8 dan ook uit drie of vier weken bestaan. 
Kinderen werken naast de bloktaak ook aan een eigen leerdoel voor rekenen en aan een persoonlijk leerdoel. Dit leerdoel geeft de kinderen de ruimte zichzelf verder te ontwikkelen in bv. techniek, programmeren of vreemde talen. 
Regelmatig houden we kind-gesprekken waarin we de voortgang, werkhouding, taakaanpak en de persoonlijke doelen bespreken.

Om 10.30 uur is er een kwartier pauze waarbij we om en om met groep 7 naar het nabij gelegen Haagjespark gaan of op het eigen plein spelen. 
Tussen de middag eten en spelen we van 12.00 tot 12.30 uur.

In het voorjaar wordt de eindtoets (Route-8) afgenomen in groep 8, waarna er gesprekken met de ouders volgen over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs.

In de laatste weken van het schooljaar maken we met groep 8 een eigen klassenfilm. Deze gaan we op de afscheidsavond samen met familie en vrienden bekijken in de bioscoop. Hierna spelen we "Het Grote Groep 8 spel" met ouders en sluiten we af met een barbecue. 
Op de allerlaatste schooldag "vegen" wij onze leerlingen de school uit.
Helemaal klaargestoomd voor het voorgezet onderwijs.