Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Plusklas

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, maar ook aan kinderen die een extra uitdagend aanbod nodig hebben.
Elke dinsdag komen deze leerlingen samen in de plusklas. De lessen worden gegeven door Elsa Koopman, die hiervoor een speciale opleiding heeft gevolgd. 
De kinderen komen uit de groepen 3 t/m 8. Ze werken in groepjes aan projecten. Deze projecten doen een beroep op meerdere intelligenties en vaardigheden als samenwerken, taken verdelen, discussiëren, verslaglegging, creativiteit, presenteren enz. Onderliggende thema's van de plusklas zijn leren denken, leren leren en leren leven.